Kişilik Envanteri Tüm Boyutlarıyla Kişilik Envanteri Nedir?

Gerek dış adaylar gerekse kurum çalışanlarının kişilik özellikleri hakkında çok boyutlu olarak bilgi sahibi olmanızı ve değerlendirme yapmanızı sağlayan bir test sistemidir. Likert ölçeğine göre kurgulanan testte verilen ifadelere yakınlık derecesine göre cevapların verildiği bir kurgu mevcuttur.

Neden Personova’yı Tercih Etmeliyim?

Personova, adayların yaklaşık 15-20 dakika içinde çözebileceği ve sizin de hızlı bir şekilde rapor alabileceğiniz pratik bir sistemdir. Personova kişiliği 6 ana boyut ve 31 alt boyut ile çözümleyerek ve raporlayarak psikometrik verilere dayalı bir inceleme yapmanızı sağlar.

Baltaş Personova Nedir

Kişilik Envanteri Tüm
Boyutlarıyla Objektif Öngörü Kazanın

Kişiliği 6 ana boyut ve alt boyutlarıyla derinlemesine inceleyen Baltaş Personova, iş rolüne uygun kişiyi bulmanızı sağlar.

İhtiyatlılık

İhtiyatlılık

Planlama, riski hesaplama, dikkatli çalışma, öz disiplin özelliklerini ifade eder.

Açıklık

Açıklık

Bilgi edinme, deneyimlerini çeşitlendirme, estetik ilgi, konulara yaratıcı ve bütünsel yaklaşabilme eğilimini belirtir.

Başarı Yönelimi

Başarı Yönelimi

Rekabetçilik, karar sorumluluğunu alma, liderlik etme, kendine güvenle ilgili bilgileri içerir.

İçe Dışa Dönüklük

İçe-Dışa Dönüklük

Kişinin sosyalleşme, ilişkiyi başlatma, başkalarını kabul ve öne çıkma ihtiyacını ön görür.

Uzlaşabilirlik

Uzlaşabilirlik

Kişinin ilişkiyi sürdürme isteği, çatışma yönetimi ve sosyal duyarlılığı hakkında bilgi verir.

Duygusal Uyum

Duygusal Uyum

Stresle başa çıkma, duyguları düzenleme, yaşananlara verilen tepkilerle ilgilidir.

Kişilik Envanterinin Önemi Nedir?

Geçmiş zamanlarda çalışanların seçimi eş, akraba, yakın çevre ve dost ilişkilerine dayanırdı. Sonrasıda demografik özellikler ve diploma verileri gibi objektif veriler işe alımda kullanılmaya başlandı. Adeta birer insan sarrafı gibi davranan görüşme yapan kişiler, adaylarla yüz yüze görüşme yapmaya başladılar. Fakat zaman içinde görüşülen aday özelliklerinden ziyade görüşmeyi yapan yöneticinin subjektif gerçeklerinin adayların seçiminde büyük rol oynadığı anlaşıldı.

Uzun zamanlar düşünsel zekânın iş başarısını belirlediği düşünülmüştü. Ancak yapılan araştırmalar ve iş sonuçları, kişilik özelliklerini öne çıkartmaktadır. İş doyumu ve bireyin iş başarısı için, "ne yapıldığı" kadar "nasıl yapıldığı"nın da önemli bir faktör olduğu görülmüştür. İşin nasıl yapıldığıysa, bireyin kişilik özellikleri ile ilişkilidir. Bu gibi örneklerin sonuçlarını kişilik envanteri testi denilen kişilik testleri ile ölçebilirsiniz.

Geçtiğimiz yüzyılın son zamanlarından bu yana işe alımda kullanılan psikometrik ölçümler, adayların kişilik özellerinin ve düşünsel yeteneklerinin değerlendirilmesinde etkin rol oynamış, iş hayatına da etkili bir şekilde güven getirmiştir. Yeni nesil psikometrik ölçümler işin ve performansını tanımlayan kişilik teorilerine dayanmaktadır. Kişilik envanteri çalışanların iş hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlarda ki davranış biçimlerini öngören kişilik testleridir. Bu sayede kurumun çalışandan, çalışanın da kurumdan güç bulması oldukça kolaylaşmış, sinerjik ekiplerin kurulması, işten çıkartmaların azalması, başarıya odaklanma, iş verimliliğinin artması ve buna katkıda bulunmanın verdiği güvene istinaden çalışan mutluluğu gibi sonuçların doğru seçme ve değerlendirme süreçleriyle mümkün olduğu gözlenmiştir.

Ekibiniz Yeni Dünyanın
Yetkinliklerine Sahip mi?

İşe alım ve yükseltme süreçlerinde Baltaş Personova ile 21. yüzyılın yetkinliklerine göre en uygun kararı verebilirsiniz.

Yetkinlikler image

Psikometrik Testler İş Hayatının Hizmetinde

Tüm meslekler için belirli kişilik özelliklerini tanımlayabiliyoruz; örnek vermek gerekirse, bir satış temsilcisinin sosyal becerilerinin oldukça yüksek olması gereklidir; çünkü sorumluluğu insan ilişkilerine ile doğrudan alakalıdır ve insanları ikna etmek zorundadır. Bunun ile alakalı, sosyallik becerisi, Ar-Ge görevlisi için çok önemli değildir. Araştırmacıların, sabır, emek ve özenle çalışmak için yüksek derecede öğrenmeye açıklığa, duygusal uyuma ve ihtiyatlılığa ihtiyacı vardır; aynı beceriler üniversite öğretim personelleri için de geçerlidir, onlar da tedbirli, sakin ve öğrenmeye açıktırlar. Bu verdiğimiz örneklerden de izlendiği gibi her meslekte başarıyı belirleyen kişilik özellikleri farklıdır. Ayrıca her şirketin/kurumun mesleki özelliklerle alakalı puan aralıkları da farklılık gösterebilir. Her meslek ve her kurum için normlar oluşturmak mümkündür.

Meslek ve kurum normlarına uygun kişilik özelliklerine uygun seçimler yapmak yok sayılamaz imkânlar sağlamaktadır. Bu çalışmaların kazandırdığı iş sonuçlarını şöyle listeleyebiliriz; işten ayrılma oranının düşürülmesi, devamsızlığın azalması, işten ayrılma oranının düşürülmesi, kişinin güçlü yönlerinin ortaya çıkartılması, oryantasyon ve eğitim giderlerinin düşürülmesi, zihinsel katma değerin artırılması ve iş veriminin yükseltilmesi. Ayrıca kişilik envanteriyle bir adayın bireysel çalışırken mi daha yatkın olduğu ya da grup çalışmasında mı daha iyi performans sergileyip sergilemediği ortaya çıkabilir.Her bölümde olduğu gibi işe uygun kişiyi seçme ve değerlendirmede de bilimin sunduğu seçeneklerden yararlanmak hayatı daha kolay, anlamlı ve verimli kılmaktadır.

İş Hayatının Pusulası

Kurumların ve bireylerin daha başarılı olabilmeleri, kendilerini gerçekleştirip belirledikleri hedeflere ulaşmaları ile mümkündür. Ortak bir amaç ile bir araya gelen nitelikli bireyler, güçlü kurumların çekirdeğini oluşturur: organizmayı oluşturan hücreler, aynı hedef doğrultusunda, ama çeşitli özellikler ve işlevleriyle kurumların organizmasını yapılandırır. Bir yap-boz tahtasında, yap-bozun tümünü oluşturabilmek için parçalar birbirini en iyi tamamlayacak şekilde bir araya getirilmeye çalışılır. Yap-boz parçalarını, pozisyonlar ve bireyler olarak ele alırsak; birbirlerini en güzel şekilde tamamlayan bireyleri ve pozisyonları birleştirerek kurumun bütünlüğünü de elde ederiz. Kurumun bu bütünlüğü, başarının asıl anahtarıdır. Günümüzde, makul işi uygun adayla buluşturabilen kurumların başarıyı yakalamak ile oldukça önemli bir avantaj sağladıkları görülmektedir.

5 yıl süresince 200'ü aşkın şirkette yapılan bir araştırma, psikometrik testleri uygulayan kurumların karlılığında somut bir artış olduğunu gözlemiştir. Bir başka araştırma da ise, yönetici pozisyonunda görev yapan üst düzey çalışanların %30 ila %5O'si arasında değişen bir oranda, bir yıldan kısa bir süre içinde işten ayrılmaktadır. Becerileri ve diploma bilgileri ile seçilen çalışanlar, kişilik özellikleri ile bağlı uyum sorunları yüzünden işi bırakmak zorunda kalıyorlar. Bu neticeler iş kaybının yanında da, seçme süreçlerine ayrılan maddi yatırım ve zaman kaybı ile kurum kültürüne zarar veren sosyal dalgalanmalara yol açmaktadır. Kurumlar ve Kişiler için bu son derece öneme sahip olan kişilik envanteri testi; iş arayanlar için bir kariyer pusulası, kurumlar için ise kurum bütçesini ve kültürünü koruyan bir testlerdir.
Bir Kişilik envanteri testi nasıl olmalıdır? Sorusunun cevabı için tıklayınız.

Baltaş Personova ile Hemen Tanışın

Baltaş Grubu tarafından geliştirilen Personova hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon

+90 (216) 465 04 40

Adres

Göksu Evleri Sıraselvi sok. 34815
Anadoluhisarı / Beykoz / İstanbul

Form Sayfası
Kurumsal  Demo  Talep Edin

Personova’yı işe alım ve yükseltme süreçlerinde denemek için lütfen aşağıya bilgilerinizi girin. Demo için sizinle telefon ve eposta adresiniz üzerinden iletişime geçeceğiz.