(KVKK) Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca,

Baltaş Eğitim Danışmanlık ve Tic. A.Ş.

("Baltaş Grubu") olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.

Kişisel veriler; ad, soyad, TC kimlik numarası olmak üzere kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi, sizlerin bir akdi ilişki içerisinde olduğu üçüncü kişi danışmanların, yüklenicilerin veya ortakların ve Alt Lisans Hakkı Sahipleri dahil olmak üzere sizin, aracılarınızın, çalışanlarınızın veya bizden almış olduğunuz hizmetler konusunda yetkilendirdiğiniz bir şahsın, esas itibariyle ilk adı, soyadı, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi olmak üzere irtibat bilgilerine ilişkin şahsi ve/veya özel bilgiler içeren ve kullanımı, işlenmesi veya aktarımı ilgili yasa veya düzenleme kapsamında “kişisel veri” olarak düzenlenmiş olan irtibat verilerini, (zaman zaman CRM veri tabanlarında işlenen veriler, test platformumuzda işlenen veriler, web sitelerimizde (baltasgrubu.com, baltasonline.net, acarbaltas.com, nudgenetwork.net, wobiturkiye.com, kaynakdergisi.net, kaynakdergi.com) işlenen veriler ve çözüm ortaklarımızın kendi sunucularında işlenen veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ifade etmektedir.

I.Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Baltaş Grubu, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlemektedir:

(ii)Baltaş Grubu ve Baltaş Grubu Tarafları’nın kişisel verileri,

(ii) hesap yönetimi, faturalama ve mutabakat; operasyonel bakım ve destek faaliyetleri; güvenlik, sahteciliklerine belirlenmesi ve önlenmesi ve kişisel verilerin daha önce kamuya açık hale gelmiş olması kaydıyla, müşteri ve piyasa analizi ve raporlama amacıyla, Baltaş Grubu ve Baltaş Grubu Tarafları’nın kontrol ettiği veri tabanlarına kişisel verilerin dahil edilmesi için ve

(iii) Baltaş Grubu Pazaryeri aracılığıyla Baltaş Grubu veya Baltaş Grubu Tarafları’nın ya da üçüncü kişilerin ürünleri ve hizmetleri ile ilgili sesle, mektupla, faksla veya e-mail yoluyla Müşteri ile haberleşme sağlanması için.

II.Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

Baltaş Grubu, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya kuruluşlarla paylaşabilecektir:

III.Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

internet sitelerimiz, Online İşlem Merkezi, Çağrı Merkezi, Şirketimizin mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları, hizmet sözleşmeleri, çözüm ortakları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

IV.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız;

Baltaş Eğitim Danışmanlık ve Tic. A.Ş. Göksu Evleri Sıraselvi sok. B116, 34815 Anadoluhisarı - Beykoz / İstanbul adresine yazılı başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

V. Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

Baltaş Grubu, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Baltaş Grubu, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Baltaş Grubu, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Baltaş Grubu'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Baltaş Grubu bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Erişim talepleriniz için linkteki formu indirip doldurabilirsiniz.

Erişim Talep Formu İndir

VI.Değişiklikler

Baltaş Grubu, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz kullanıcılarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Bu siteye giriş yapan katılımcılar, işbu “Kişisel Verilerin Konunması Politikası”nı okuyup aynen kabul etmiştir.

Baltaş Grubu 

Baltaş Personova ile Hemen Tanışın

Baltaş Grubu tarafından geliştirilen Personova hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon

+90 (216) 465 04 40

Adres

Göksu Evleri Sıraselvi sok. 34815
Anadoluhisarı / Beykoz / İstanbul

Form Sayfası
Kurumsal  Demo  Talep Edin

Personova’yı işe alım ve yükseltme süreçlerinde denemek için lütfen aşağıya bilgilerinizi girin. Demo için sizinle telefon ve eposta adresiniz üzerinden iletişime geçeceğiz.