Personova’nın Temeli ve Farkları

Kişilik envanteri

Geliştirmiş olduğunuz Personova Kişilik Testi’nin temelini ne oluşturuyor?

Hepimiz renk kataloglarındaki renk zenginliklerini biliyoruz. Bir Pantone kataloğunu açıp baktığımızda, karşımıza sayılamayacak kadar farklı tonda renk çıkıyor. Şunu da unutmamak gerek ki binlerce farklı renk tonu üç ana renkten üretilmektedir. Kişilik de tıpkı bu şekilde karakter yani sosya-kültürel etkileşimi ve mizacı içermektedir. Günlük hayatımızda karşılaştığımız kişilik çeşitliliği de beş temel kişilik faktöründen üretilmektedir. Personova’yı geliştirirken kişilik özelliklerinin açıklanmasında en yaygın kullanılan ve bilimsel olarak desteklenen Beş Faktör Modeli’ni yeniden inceledik, iş hayatının ihtiyaçlarına yönelik farklı kişilik modellerinden yararlanarak kişiliği 6 temel boyutta ölçmeye karar verdik. Personova Kişilik Envanteri Testi; kişilik özelliklerini 6 temel ya da ana boyuta ve 31 alt boyuta göre değerlendiriyor. Altı temel boyut: duygusal uyum, ihtiyatlılık, başarı yönelimi, içe-dışa dönüklük, uzlaşabilirlik ve açıklık.

Kişilik özelliği nedir?

Değişik kişilik özelliklerinin farklı tanımları var. Ama tüm bu tanımlarda ortak olan nokta, değişen durumlarda tutarlılık göstermeleri, uzun süreli eğilimler olmaları ve içsel nedenleri olduğunun varsayılması.


• Duygusal uyum: Kişinin baskı ve stres durumlarında duygularını ne kadar düzenleyebildiği hakkında bilgi verir.

• İhtiyatlılık: Bireyin hedefe yönelik organize çalışabilmesini yani planlama yapabilmesini, öz disiplinini ve çalışmalarındaki titizliğini ifade eder.

• Başarı Yönelimi: Kişinin kendine güvenini, ekibe liderlik etme potansiyelini ve rekabetçiliğini vurgular.

• İçe-Dışa Dönüklük: Bireyin başkalarıyla ilişkiyi başlatabilme arzusunu, sosyal ortamlardaki eğilimi ve çeşitliliğe açıklığı hakkında bilgi verir.

• Uzlaşabilirlik: Kişinin çatışmalardaki eğilimlerini ifade eder. Ayrıca sosyal duyarlılığı hakkında da bilgi verir.

• Açıklık: Bireyin konulara karşı yaratıcı ve bütünsel yaklaşabilme eğilimini sorgular. Öğrenmeye açıklığını ve deneyimlerini çeşitlendirme arzusunu ifade eder.

Personova’nın diğer kişilik ölçeklerinden farkı ne?

Personova, 21. yüzyıl iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayan, Türk kültürüne uyumlu, yeni nesil, güncel, geçerli ve güvenilir bir kişilik testi değerlendirme aracıdır. Diğer kişilik ölçeklerinden en büyük farklarından birisi kültürü dikkate almasıdır. Yüksek güvenilirlik ve geçerliliğe sahip olan bu test aynı zamanda kolay anlaşılabilip yorumlanabilir de. Kültürel uyum çalışması gerektirmemekle birlikte, içinde bulunduğumuz yüz yılın yetkinliklerine cevap veren ilk kişilik envanteridir.

Yeni çalışan işe alırken "kişilik özelliklerine" neden bakmalı?

Kişilik özellikleri, insanların işlerini seçmelerini, o işte çalışırken verdikleri tepkileri ve iş verimliliklerini kaçınılmaz bir şekilde etkiliyor. Birçok aşamada kişilik özellikleri rol oynuyor. Meslek seçiminin başarılı olmasından, verilen eğitimlerin işe yaramasına; iş memnuniyetinden performansa; iş yaşamında birlikte çalıştığı çeşitli insanlarla uyumundan kurumun değerleriyle uyuşmasına kadar… Bu yüzden, işe uygun kişilikleri seçmek, hayati önem taşıyor. Personova’nın isminin tanımı da bu çıkarımdan gelmektedir. Persona kişiliği temsil etmektedir. İş rolüne uygun kişinin yüksek performans gösterip, içinde bulunduğu kültüre uyum sağlayarak kurumun yıldızları arasına girmesini, yıldızı temsil eden Nova kelimesiyle anlatmaktadır.

İş motivasyonu ve iş memnuniyeti hakkında kişilik özellikleri ne gibi öngörülerde bulunabilir?

İş motivasyonuyla kişilik özellikleri arasındaki ilişki şaşılacak kadar az araştırılmıştır. Oysa kişiliğin iş motivasyonu ve iş memnuniyeti üzerinde, işin koşulları kadar bazen daha fazla etkili olduğunu gösteren pek çok kanıt vardır.

Bunlardan biri dışa dönüklükle iş memnuniyeti arasında pozitif bir ilişki olduğunun görülmesidir. Ayrıca duygusal uyum ile iş memnuniyeti arasında da pozitif bir ilişki vardır. Duygusal uyum arttıkça nevrotiklik azalma eğiliminde olur. Nevrotizm düzeyi düşük insanlar ise daha sakin, soğukkanlı ve gerginlikten uzak insanlardır. Aksine daha yüksek nevrotizm (daha düşük duygusal uyum) düzeyine sahip insanlar ortalamada işlerinden daha az memnuniyet duyarlar çünkü nevrotizm düzeyi yüksek olan insanlar hayatla başaçıkmakta daha çok güçlük çeken ve ani tepkileri kontrol etmekte de zorlanan insanlardır.

Önceki Makale Sonraki Makale

Baltaş Personova ile Hemen Tanışın

Baltaş Grubu tarafından geliştirilen Personova hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon

+90 (216) 465 04 40

Adres

Göksu Evleri Sıraselvi sok. 34815
Anadoluhisarı / Beykoz / İstanbul

Form Sayfası
Kurumsal  Demo  Talep Edin

Personova’yı işe alım ve yükseltme süreçlerinde denemek için lütfen aşağıya bilgilerinizi girin. Demo için sizinle telefon ve eposta adresiniz üzerinden iletişime geçeceğiz.